Jak pomóc?

1. Przekaż darowiznę

Kliknij w przycisk wspieram, następnie zostaniesz przekierowny na podstronę na której wprowadzisz kwotę wsparcia oraz zapłacisz za pomoca płatności PayU, dzięki PayU możesz wybrać wygodny dla Ciebie sposób płatności.

2. Wpłata na konto

nr konta

Raiffeisen Bank Polska
51 1750 1136 0000 0000 3195 2204

3. Wpłata SMS

Obecnie wsparcie przez SMS nie jest dostępne.

4. Przekaż 1% podatku

nr KRS

0000595825
Osoby fizyczne wspierające Fundację KA 4 resPect mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.
Osoby prawne wspierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.

W przypadku osób rozliczających się poprzez złożenie formularza PIT-37: Podatnik wypełnia załącznik PIT/O — Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku W tym formularzu w pozycji 11 lub 12 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) wpisuje kwotę swoich darowizn na rzecz Fundacji.


Następnie kwotę wykazaną w pozycji 34 lub 35 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) wpisuje w poz. 105 lub 106 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) zeznania PIT-37. UWAGA! Jeżeli kwota do wpisania w poz. 105 lub 106 przekracza 6% kwoty poz. 66 lub poz. 97 (jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem) wówczas zmniejsza tą kwotę do kwoty równej 6% kwoty poz. 66 lub poz. 97. (najlepiej przeliczyć owe 6% poprzez mnożenie poz. 66 lub 97 przez 0,06)
Wsparcie możesz przekazać na konto Raiffeisen Bank Polska 51 1750 1136 0000 0000 3195 2204

X